O NAS

Naszą misją jest zapewnienie przestrzeni, bezpieczeństwa i stabilności.

Miejsce, gdzie wspieramy i wzmacniamy- oferując rozwiązania w stanach depresji, lęków i stresu.

NASZ ZESPÓŁ

Więcej o nas

image1

Marta Machoś-Nowak – Założycielka, Psycholog i Psychoterapeuta

Początkową wiedzę obszaru psychologii zdobywała w Midland, Texas USA oraz na Towson University, Maryland, USA. Naukę kontynuowała na Uniwersytecie SWPS-specjalność Kliniczna. W trakcie procesu Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT. Ukończyła całościowe szkolenie terapeuty EMDR w ramach Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR.
pobrane 2

Marta Ługowska -
Psycholog

Jestem psychologiem, coachem i trenerem umiejętności psychologicznych. Ukończyłam pięcioletnie studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie SWPS, Szkołę Coachingu House of Skills, I stopień szkolenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego Intra. Jestem w trakcie certyfikacji International Coaching Federation.

Pracuje z osobami, które utknęły w niepożądanej sytuacji życiowej lub doszły do wniosku, że chcą dokonać zmian przybliżających ich do życia, jakie chciałyby mieć. Swoje wsparcie kieruję do osób, które doświadczają życiowego kryzysu (strata, rozstanie, choroba), są obciążone oddziaływaniem stresu lub doświadczają wypalenia zawodowego.

W swojej praktyce wspieram osoby doświadczające trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji, zmagające się z poczuciem pustki, samotności, niskiego poczucia własnej wartości czy doznające blokad w wyrażaniu swoich emocji.
image0

Katarzyna Babska -
Neuropsycholog

Psycholog kliniczny i neuropsycholog z 20-letnim doświadczeniem w pracy klinicznej.

Ukończyła 5-letnie studia magisterskie (psychologia), 4-letnie studia specjalizacyjne (psychologia kliniczna) oraz 2-letnie studia podyplomowe (diagnoza i terapia neuropsychologiczna). Obecnie pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Posiada bogate doświadczenie w pracy z pacjentami z zaburzeniami neurologicznymi oraz osobami w kryzysie psychicznym, zajmuje się także kompleksową oraz szczegółową diagnostyką psychologiczną. Doświadczenie zawodowe: - Oddział Dzienny I Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii; - II Klinika Neurologiczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii - Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA - Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Staże zawodowe: - I Klinika Psychiatryczna IPiN - Klinika Dzieci i Młodzieży IPiN - Oddział Neurochirurgii UCKWUM - Klinika Gastroenterologii Centrum Zdrowia Dziecka - Poradnia Psychoonkologii Centrum Onkologii w Warszawie Czym się zajmuje: - Diagnoza i terapia neuropsychologiczna: - diagnoza i terapia zaburzeń uwagi/pamięci; - terapia zaburzeń językowych (afazje) oraz innych zaburzeń poznawczych powstałych na skutek udaru/urazu mózgu bądź innej choroby neurologicznej; - diagnoza zespołów otępiennych (np. choroba Alzheimera, otępienie czołowo-skroniowe); - przeprowadzanie kompleksowej oceny funkcjonowania poznawczego. - Diagnoza psychologiczna osób dorosłych: - diagnoza osobowości (z wykorzystaniem m.in. testu MMPI- oraz SCID-5); - diagnoza zaburzeń nerwicowych, afektywnych, psychosomatycznych; - diagnoza uzależnień od substancji psychoaktywnych bądź uzależnień behawioralnych; - diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu (dawniej: Zespół Aspergera); - diagnoza zaburzeń hiperkinetycznych z deficytem uwagi (ADHD); - diagnoza intelektu. - Wsparcie psychologiczne w kryzysach psychicznych; - Wystawianie opinii dla celów orzekania o niepełnosprawności i w sprawach rentowych.
Malgorzata-Jasinska

Małgorzata Jasińska - Psycholog i Psychoterapeuta

Psycholog, trener TUS Jestem psycholożką, certyfikowaną trenerką umiejętności społecznych (TUS), obecnie w trakcie całościowego 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, ośrodku akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Doświadczenie zawodowe zdobywałam między innymi w ASAN-Centrum Wspierania Rozwoju, czy Fundacji Terapeutycznej. Pracuję również w obszarze środowiskowych obszarów wsparcia w rehabilitacji osób chorujących psychicznie. Na bieżąco uczestniczę również w licznych szkoleniach organizowanych przez szkołę psychoterapii DIALOG. Praca z ludźmi to moja pasja. Wierzę, że każdy z nas jest wyjątkowy, a co za tym idzie zupełnie inny, dlatego w swojej pracy zawsze dokładam wszelkich starań, aby tę niezwykłość dostrzec. Każdy z nas ma nieco inne potrzeby i doświadczenia; dlatego podchodzę indywidualnie do każdego człowieka w zależności od jego aktualnych potrzeb i możliwości. Podejmuję pracę z dziećmi w wieku szkolnym oraz młodzieżą i dorosłymi, zarówno w formie indywidualnej jak i grupowej. Swoje oddziaływania kieruję do osób, które:


- czują się zagubione i nie widzą wyjścia z aktualnej sytuacji w jakiej się znalazły
- doświadczyły kryzysu (utrata pracy, śmierć bliskiej osoby, rozwód itp.)
- nie radzą sobie z trudnościami w relacjach społecznych (zarówno osobistych jak i zawodowych)
- w życiu codziennym zmagają się z dużym lękiem i niepewnością, odczuwają długotrwałe uczucie smutku, przewlekły stres czy napięcie
- mają potrzebę porozmawiania o swoich problemach/konfliktach/emocjach ze specjalistą
- chcą pracować nad polepszeniem jakości swojego życia


ZAJĘCIA Z DZIECKIEM/NASTOLATKIEM POPRZEDZA KONSULTACJA Z RODZICEM

Anna-Filipowicz

Anna Filipowicz – Psycholog, Psychoterapeuta

Psycholog i psychoterapeuta w trakcie całościowego 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Ukończyła pięcioletnie studia magisterskie z psychologii na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Doświadczenie zdobywała w poradni psychologiczno – pedagogicznej, ośrodku wsparcia rodziny oraz fundacjach.

Zakres udzielanego wsparcia:

 • - zaburzenia nastroju,
 • - kryzysy rozwojowe oraz sytuacyjne (związane np. z utratą pracy, rozpadem związku),
 • - zaburzenia lękowe,
 • - fobie,
 • - zaburzenia dysocjacyjne,
 • - zaburzenia osobowości,
 • - przewlekły stres,
 • - niska samoocena,
 • - problemy w relacjach interpersonalnych.
dietetyk

Natalia Maścibroda – Dietetyk

Pomaga ludziom zmienić ich dotychczasowy sposób odżywiania, aby poprawić stan zdrowia i samopoczucia. Do dietetyki podchodzi holistycznie. Interpretuje badania laboratoryjne, diagnozuje i naprawia organizm od wewnątrz. Pracuje z Hashimoto, PCOS, SIBO, IBS czy insulinoopornością. Stara się ciągle rozszerzać kompetencje, aby jak najlepiej wykonywać swoją pracę.

Niektóre z kursów i szkoleń, które ukończyła, aby móc lepiej i bardziej profesjonalnie pomagać klientom:

 • - Centrum Szkoleń Sportowych, Certyfikat ukończenia kursu Napadowe Objadanie Się – Postępowanie Dietetyczne
 • - Polska Akademia Sportu bodybuilding&gym instructor, zaświadczenie o ukończeniu kursu i uzyskaniu kwalifikacji zawodowych
 • - Szkolenie z diet niskowęglowodanowych ‘’Jedzenie ma znaczenie – Food Matters ‘’, Polska Akademia Sportu
 • - Konferencja Pei: dietetyka sportowa, suplementacja w sporcie, metody treningowe, regeneracja potreningowa, psychologia sportu
 • Kurs dietetyki sportowej, Akademia Dietetyki Sportowej
 • - Autor konferencji ‘’Napraw swój styl życia’’ w IV Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie -Żywienie Kobiet aktywnych dr. Łukasz Kowalski
unnamed (3)

Paulina Minkina – Psychoterapeuta

Jest absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na kierunku Psychologia Kliniczna. Swoje doświadczenie zaczęła od zdobycia doświadczenia w pracy z dziećmi w spektrum autyzmu i z zaburzeniami współistniejącymi w I Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym Fundacji SYNAPSIS. Jest również certyfikowanym Trenerem TUS. Ma doświadczenie w pracy jako Terapeuta Środowiskowy, gdzie intensywnie prowadziła terapię z osobami z zaburzeniami psychicznymi, jak również doświadczającymi kryzysów. Bierze też udział w półkoloniach terapeutycznych organizowanych przez Fundację Terapeutyczną i wszelkich możliwych szkoleniach z zakresu zdrowia psychicznego. Od roku pracuje również jako Terapeuta Biofeedback i bardzo ceni sobie tą metodę terapeutyczną. Obecnie jest w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie systemowym w Lublinie, gdzie skupia się na zdobywaniu doświadczenia w pracy z rodzinami.

W pracy ceni sobie nawiązanie szczerej relacji, opartej na wzajemnym szacunku i indywidualne podejście do każdej osoby. Podejmuje pracę z dziećmi, młodzieżą i z osobami dorosłymi w zakresie:

 • - kryzysów tożsamości, egzystencjalnych, utraty
 • - zaburzonym obrazem ciała i brakiem pewności siebie
 • - zaburzeniami lękowymi, fobiami
 • - trudności z nawiązywaniem relacji i odnajdywaniem się w społeczeństwie
 • - zaburzeniami neurorozwojowymi (autyzm, ADHD)
 • - diagnozy psychologicznej
 • - trudności z kontrolowaniem emocji, wybuchami złości i zachowaniami agresywnymi
 • - trudności z komunikacją w rodzinie
 • - polepszeniem jakości życia
 • - wypaleniem zawodowym
KPawłowska (1)

Karolina Pawłowska – Psychoterapeuta

Jest absolwentką I stopnia Studium Pomocy Psychologicznej dla Par Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Szkoli się także w całościowym 6 – letnim szkoleniu psychoterapeutycznym w Fundacji Studium Psychologii Procesu, spełniającym wymogi Polskiej Rady Psychoterapii. Jest absolwentką UMCS w Lublinie (mgr socjologii). Ponadto uczestniczy w 1,5 rocznym szkoleniu Psychotraumatologia praktyczna w Pomorskim Centrum Psychotraumatologii. Pracuje w podejściu integracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem metody EFT (Emotionally Focused Therapy) terapii skoncentrowanej na emocjach oraz IFS (Internal Family System) systemu wewnętrznej rodziny.

Pracuje z parami, które doświadczają kryzysu w związku i trudności relacyjnych takich jak m.in.: powtarzające się konflikty, trudności komunikacyjne, cykle bliskości i oddalenia w związku, dystans emocjonalny, poczucie niespełnienia, różnice w wartościach i celach życiowych, brak zaspokojenia potrzeb relacyjnych, rozważanie rozstania.

Koncentruje się trzech wymiarach doświadczenia klienta emocjach, ciele i umyśle, które z pozoru mogą wydawać się odrębne od siebie. Tworzy przestrzeń i opieram się na narzędziach, które wspierają zarówno myślenie, zbieranie wiedzy o sobie, jak i czucie w procesie zmiany.

Pracuje z osobami indywidualnymi, które doświadczają: braku motywacji, uczucia niespełnienia, braku akceptacji, konfliktów i trudności relacyjnych, stresu, stanów lękowych, zamartwiania się, przytłoczenia emocjami, bólu psychosomatycznego, braku poczucia sensu, braku pewności siebie, wyczerpania/wypalenia, potrzeby zmiany, zachowań kompulsywnych.

Prowadzi również sesje oddechowe (na siedząco lub na leżąco i trwają ok. 1,5 do 2 h)

 

 Telefon: 799 084 594

Mail: gabinet@psychoterapia-lakeside.pl
Adres: Warszawa Szturmowa 15 lok. 3