O NAS

Naszą misją jest zapewnienie przestrzeni, bezpieczeństwa i stabilności.

Miejsce, gdzie wspieramy i wzmacniamy- oferując rozwiązania w stanach depresji, lęków i stresu.

NASZ ZESPÓŁ

Więcej o nas

image1

Marta Machoś-Nowak – Założycielka, Psycholog i Psychoterapeuta w trakcie specjalizacji

Początkową wiedzę obszaru psychologii zdobywała w Midland, Texas USA oraz na Towson University, Maryland, USA. Naukę kontynuowała na Uniwersytecie SWPS-specjalność Kliniczna. W trakcie procesu Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT. Ukończyła całościowe szkolenie terapeuty EMDR w ramach Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR.
pobrane 2

Marta Ługowska -
Psycholog

Jestem psychologiem, coachem i trenerem umiejętności psychologicznych. Ukończyłam pięcioletnie studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie SWPS, Szkołę Coachingu House of Skills, I stopień szkolenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego Intra. Jestem w trakcie certyfikacji International Coaching Federation. Pracuje z osobami, które utknęły w niepożądanej sytuacji życiowej lub doszły do wniosku, że chcą dokonać zmian przybliżających ich do życia, jakie chciałyby mieć. Swoje wsparcie kieruję do osób, które doświadczają życiowego kryzysu (strata, rozstanie, choroba), są obciążone oddziaływaniem stresu lub doświadczają wypalenia zawodowego. W swojej praktyce wspieram osoby doświadczające trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji, zmagające się z poczuciem pustki, samotności, niskiego poczucia własnej wartości czy doznające blokad w wyrażaniu swoich emocji.
image0

Katarzyna Babska -
Neuropsycholog

Psycholog kliniczny i neuropsycholog z 20-letnim doświadczeniem w pracy klinicznej. Ukończyła 5-letnie studia magisterskie (psychologia), 4-letnie studia specjalizacyjne (psychologia kliniczna) oraz 2-letnie studia podyplomowe (diagnoza i terapia neuropsychologiczna). Obecnie pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Posiada bogate doświadczenie w pracy z pacjentami z zaburzeniami neurologicznymi oraz osobami w kryzysie psychicznym, zajmuje się także kompleksową oraz szczegółową diagnostyką psychologiczną. Doświadczenie zawodowe: - Oddział Dzienny I Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii; - II Klinika Neurologiczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii - Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA - Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Staże zawodowe: - I Klinika Psychiatryczna IPiN - Klinika Dzieci i Młodzieży IPiN - Oddział Neurochirurgii UCKWUM - Klinika Gastroenterologii Centrum Zdrowia Dziecka - Poradnia Psychoonkologii Centrum Onkologii w Warszawie Czym się zajmuje: - Diagnoza i terapia neuropsychologiczna: - diagnoza i terapia zaburzeń uwagi/pamięci; - terapia zaburzeń językowych (afazje) oraz innych zaburzeń poznawczych powstałych na skutek udaru/urazu mózgu bądź innej choroby neurologicznej; - diagnoza zespołów otępiennych (np. choroba Alzheimera, otępienie czołowo-skroniowe); - przeprowadzanie kompleksowej oceny funkcjonowania poznawczego. - Diagnoza psychologiczna osób dorosłych: - diagnoza osobowości (z wykorzystaniem m.in. testu MMPI- oraz SCID-5); - diagnoza zaburzeń nerwicowych, afektywnych, psychosomatycznych; - diagnoza uzależnień od substancji psychoaktywnych bądź uzależnień behawioralnych; - diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu (dawniej: Zespół Aspergera); - diagnoza zaburzeń hiperkinetycznych z deficytem uwagi (ADHD); - diagnoza intelektu. - Wsparcie psychologiczne w kryzysach psychicznych; - Wystawianie opinii dla celów orzekania o niepełnosprawności i w sprawach rentowych.

Małgorzata Jasińska - Psycholog i Psychoterapeuta w trakcie specjalizacji

Psycholog, trener TUS Jestem psycholożką, certyfikowaną trenerką umiejętności społecznych (TUS), obecnie w trakcie całościowego 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, ośrodku akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Doświadczenie zawodowe zdobywałam między innymi w ASAN-Centrum Wspierania Rozwoju, czy Fundacji Terapeutycznej. Pracuję również w obszarze środowiskowych obszarów wsparcia w rehabilitacji osób chorujących psychicznie. Na bieżąco uczestniczę również w licznych szkoleniach organizowanych przez szkołę psychoterapii DIALOG. Praca z ludźmi to moja pasja. Wierzę, że każdy z nas jest wyjątkowy, a co za tym idzie zupełnie inny, dlatego w swojej pracy zawsze dokładam wszelkich starań, aby tę niezwykłość dostrzec. Każdy z nas ma nieco inne potrzeby i doświadczenia; dlatego podchodzę indywidualnie do każdego człowieka w zależności od jego aktualnych potrzeb i możliwości. Podejmuję pracę z dziećmi w wieku szkolnym oraz młodzieżą i dorosłymi, zarówno w formie indywidualnej jak i grupowej. Swoje oddziaływania kieruję do osób, które:


- czują się zagubione i nie widzą wyjścia z aktualnej sytuacji w jakiej się znalazły
- doświadczyły kryzysu (utrata pracy, śmierć bliskiej osoby, rozwód itp.)
- nie radzą sobie z trudnościami w relacjach społecznych (zarówno osobistych jak i zawodowych)
- w życiu codziennym zmagają się z dużym lękiem i niepewnością, odczuwają długotrwałe uczucie smutku, przewlekły stres czy napięcie
- mają potrzebę porozmawiania o swoich problemach/konfliktach/emocjach ze specjalistą
- chcą pracować nad polepszeniem jakości swojego życia


ZAJĘCIA Z DZIECKIEM/NASTOLATKIEM POPRZEDZA KONSULTACJA Z RODZICEM

Anna Filipowicz

Anna Filipowicz – Psycholog, Psychoterapeuta w trakcie specjalizacji

Psycholog i psychoterapeuta w trakcie całościowego 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Ukończyła pięcioletnie studia magisterskie z psychologii na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Doświadczenie zdobywała w poradni psychologiczno – pedagogicznej, ośrodku wsparcia rodziny oraz fundacjach.

Zakres udzielanego wsparcia:

  • - zaburzenia nastroju,
  • - kryzysy rozwojowe oraz sytuacyjne (związane np. z utratą pracy, rozpadem związku),
  • - zaburzenia lękowe,
  • - fobie,
  • - zaburzenia dysocjacyjne,
  • - zaburzenia osobowości,
  • - przewlekły stres,
  • - niska samoocena,
  • - problemy w relacjach interpersonalnych.

 

 Telefon: 799 084 594

Mail: gabinet@psychoterapia-lakeside.pl
Adres: Warszawa Szturmowa 15 lok. 3