Terapia długoterminowa i krótkoterminowa – różnice